ZHIXIAN WANG 2016/17

Photograph:Edek Goralski

Stylist: Wakanda/Qin Peng

Retoucher: Qin Peng

Hair&MUA:Yanan

Models:Maxine Anastasia&Melissa Uren

© 2016 by Qin Peng.